• Tıbbi cihaz endüstrisinde yenilikçi ve lider bir firma olmak
  • Ürün kalitesinden ve temel değerlerden ödün vermeksizin pazara rekabetçi fiyatlar sağlamak
  • Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak
  • ISO ve FDA standartlarıyla uyum içinde olmak
  • Uluslararası standartların uygulanması ile ürün kalitesini yükseltmek
  • Kuruluştaki her çalışanın aynı vizyon, misyon ve temel değerleri benimsemesini sağlamak